Phát triển bền vững

Không chỉ tạo ra những sản phẩm đẳng cấp cho không gian gia đình bạn, MYNC thiết lập một nguyên tắc về việc cung ứng, sản xuất và sử dụng sản phẩm theo cách đảm bảo tính bền vững cho môi trường, xã hội. Với mong muốn mang đến những sản phẩm nội thất không chỉ có kết cấu vững chắc, sử dụng bền bỉ, mẫu mã đẹp và tiện đụng, MYNC hướng đến sản phẩm an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.

Tốt cho sức khỏe của người dùng

Các sản phẩm MYNC đều được tối ưu yếu tố công thái học, tâm lý học
Nguyên vật liệu đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn sức khỏe theo quy định của Việt Nam
Sử dụng vật tư của các nhà cung cấp có uy tín

Tốt cho sức khỏe CBCNV MYNC

Quan tâm chăm sóc sức khỏe CBCNV
Luôn tạo môi trường làm việc an toàn, xanh sạch đẹp

Bảo vệ môi trường

Giữ môi trường làm việc xanh, sạch
Tăng cường sử dụng năng lượng sạch
Vật liệu ít ảnh hưởng tới môi trường
Nước thải, rác thải được xử lý kỹ lưỡng
Tăng cường tái chế rác thải

MYNC và Cộng đồng

Dự án sách và giá sách
Tài trợ bàn ghế trường học khó khăn

Back to Top
Product has been added to your cart